Uluslararası Pazarlarda Müşteri Bulma Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

Katılımcıların ihracat çabalarını yönlendirebilecekleri en uygun ve katma değeri en yüksek karları elde edebilecekleri pazarları ve bu pazarlardaki potansiyel alıcı firmaları tespiti konusunda bilgi düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle

Dış ticarete yeni başlayacak olan ya da ihracat yapan fakat farklı teknik sebeplerden dolayı potansiyelinin altında kalan firmaların; dış ticaret satış ve pazarlama süreçlerinden sorumlu çalışanları ile orta ve üst düzey yöneticileri.

Eğitimin Süresi

1 gün ( 09.30 / 17.30 )