Uluslararası Tedarik ve İthalat Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ihracatçı ülkelerinin ithalat verileri incelendiğinde birçoğunun ithalatının ihracatına eşdeğer ya da bir miktar daha yüksek olduğu görülmektedir. Ülkemizde ise bu durum 2011 verilerine göre 135 Milyar USD ihracat, 240 Milyar USD ithalat şeklinde gerçekleşmiştir. İthalat rakamlarının düşürülmesinin bir yolu da ithal edilen ürünlerin kalite düzeyini düşürmeden maliyetlerinin aşağıya çekilebilmesini sağlayacak doğru ve güvenilir tedarikçilere ulaşmaktır.
 
İthalat verilerinin detayları analiz edildiğinde ise; üretime yönelik ham madde ve ara mal ithalatı ile son tüketiciye yönelik bitmiş ürün ithalatı şeklinde 2 ana grup altında toplamak mümkündür. İki grup için de ithalat faaliyetlerini en uygun koşullarda gerçekleştirmek bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaliteli ve uygun maliyetli ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi; ürün maliyetlerinde düşme, kalite düzeyinin yükselmesi, karlılıkta artış, rekabetçi yapının güçlenmesi ve ihracat için daha olumlu sonuçlar doğuracaktır.  
 
Uluslararası tedarik ve İthalat eğitim programımız katılımcılara, ithalat ve tedarik süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetebilecek yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Hedef Kitle

İthalata yeni başlayacak olan ya da ithalat yapan fakat farklı teknik sebeplerden dolayı potansiyelinin altında kalan firmaların; ithalat ve tedarik süreçlerinden sorumlu çalışanları ile orta ve üst düzey yöneticileri.

Eğitimin Süresi

2 gün ( 09.30 / 17.30 )