İhracat İşlemleri ve Dokümantasyon Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

İhracat işlemleri ve dökümantasyon eğitim programımız, katılımcıların ihracat operasyonu, uygulama işlemleri, ihracat dokümanları ve onların düzenlenmesi üzerine bilgi düzeyinin arttırılması, ihracat operasyonunu yürütebilecek hale gelmeleri için gerekli temel yetkinliklerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Hedef Kitle

Dış ticarete yeni başlayacak olan ya da ihracat yapan fakat farklı teknik sebeplerden dolayı potansiyelinin altında kalan firmaların; dış ticaret satış, operasyon, lojistik süreçlerinden sorumlu çalışanları ile orta ve üst düzey yöneticileri.

Eğitimin Süresi

1 gün ( 09.30 / 17.30 )