Elektronik Ticaret Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

Elektronik ticaret eğitim programımız, katılımcıların firmalarının sanal ortamda görünürlülüğünün arttırılması gerçekleştirilebilecek farklı uygulamalar, farklı coğrafyalardan rakiplerin internet faaliyetlerinin araştırılması, internet araçlarını kullanarak rakiplerinin sanal ortamda önüne nasıl geçecekleri ve internetten firmaların reklam, tanıtım ve gelir aracı olarak nasıl faydalanacakları konularında yetkinliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Hedef Kitle

Elektronik ticaret alanında yatırım yapacak, ürünlerinin sanal ortamda satışını hedefleyen firmaların; elektronik ticaret için satış ve pazarlama süreçlerinden sorumlu çalışanları ile orta ve üst düzey yöneticileri.

Eğitimin Süresi

2 gün ( 09.30 / 17.30 )