Satış Pazarlama Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

İşletmelerin kuruluş amacı tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri geliştirerek satmak ve bu şekilde kar elde etmektir. Zaman içinde işletmenin farklı fonksiyonları ön plana çıkmış olsa bile satış fonksiyonu kar elde etme amacına direkt etki ettiğinden dolayı her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Satış ve Pazarlama Eğitim Programı ile katılımcıların konu ile ilgili yetkinliklerinin arttırılması ve iş hayatında kilit öneme sahip satış fonksiyonunda başarıyı yakalamaları hedeflenmiştir.

Hedef Kitle

İç ya da dış ticaret çerçevesinde herhangi bir ürün ya da hizmetin satış ve pazarlamasını gerçekleştiren firmaların; satış, pazarlama süreçlerinden sorumlu çalışanları ile orta ve üst düzey yöneticileri.

Eğitimin Süresi

2 gün ( 09.30 / 17.30 )