İlişkisel Pazarlama ve Müşteri Sadakati Geliştirme Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

İlişkisel pazarlama, işletmelerin müşterileri ile karlı, sabit ve uzun dönemli bir ilişki oluşturulabilmeleri için gerekli müşteri bağlılığı üzerine odaklanmış bir pazarlama tekniğidir. Günümüzde büyüyen ekonomiler, artan nüfus ve buna bağlı gelişen rekabet ortamı içinde işletmelerin varolan müşterilerini elde tutma çabalarının önemi daha belirginleşmiştir. Program, katılımcıların müşterileri ile, onlara değer yaratarak, yakın ilişkiler kurmaları ve bu yolla müşteri sadakatini arttırma konusunda gelişimlerini sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Hedef Kitle

İç ya da dış ticaret çerçevesinde herhangi bir hizmetin satış ve pazarlamasını gerçekleştiren firmaların; satış, pazarlama süreçlerinden sorumlu çalışanları ile orta ve üst düzey yöneticileri.

Eğitimin Süresi

1 gün ( 09.30 / 17.30 )