Marka Yönetimi Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

Günümüzde çok önem kazanan kavramlardan biri olan marka kavramını ele alarak, işletmelerin ürün ya da hizmetlerini uzun dönemli koruyacak rekabetçi üstünlüğü sağlayan markalaşma olgusunu tanıtmaktır. Bu bağlamda seminer, ürün ya da hizmetlerin üretiminden, pazarlama ve iletişim çabalarına kadar uzanan her aşamada stratejik düşünme biçimleri ve duyarlılıklarının geliştirilmesini gerektiren markalaşma süreçlerinin işletmelere uyarlanabilir taktiklerini tartışmaktır.

Hedef Kitle

İç ya da dış ticaret çerçevesinde herhangi bir hizmetin satış ve pazarlamasını gerçekleştiren firmaların; satış, pazarlama süreçlerinden sorumlu çalışanları ile orta ve üst düzey yöneticileri.

Eğitimin Süresi

1 gün ( 09.30 / 17.30 )