Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitim Programı

Eğitimin Amacı

Ticaret yaşantısındaki gelişmeler ürün ve hizmetler arasındaki farkları ortadan kaldırıp devamlı birbirine yaklaştırmaktadır. Önceki dönemlerde yeni ürün geliştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, TKY gibi uygulamalarla rekabette öne çıkan şirketler, günümüzde müşterileri ile olan ilişkilerini geliştirerek ve müşteri sadakatini sağlayarak rekabet üstünlüğü arama yoluna gitmektedir. Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitiminin amacı işletmelerde müşteri odaklı uygulamaların oluşturulabilmesini sağlayacak yetkinliklerin kazandırılmasıdır. 

Hedef Kitle

İç ya da dış ticaret çerçevesinde herhangi bir ürün ya da hizmetin satış ve pazarlamasını gerçekleştiren firmaların; satış, pazarlama ve satış sonrası süreçlerinden sorumlu çalışanları ile orta ve üst düzey yöneticileri.

Eğitimin Süresi

1 gün ( 09.30 / 17.30 )