Kaynaklar

Türkiye'nin En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin bir listesi ve harita üzerinde gösterimi aşağıdaki gibidir.  Bu bilgi Dış Ticaret Eğitimi katılımcılarımıza da özellikle verdiğimiz bilgilerden biridir. Türk ürünleri için potansiyeli yüksek olan pazarların hangileri olduğunu bilmeleri onların ilerleyen dönemdeki dış ticaret ile ilgili çalışmalarına yön verecek bir bilgi olarak kabul edilebilir. 

Bu genel bilginin ardından ilgilendikleri ürünler ya da çalıştıkları firmanın hali hazırda satıyor olduğu ürünler ile alakalı özel bir araştırma yaparak kendi ürünleri için hedef pazarları ayrıca araştırırız. Bir çok ürün için potansiyel pazarların önemli bir bölümünün Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerle kesiştiğini yaptığımız çalışmalarla tespit etmekteyiz. 

2014 yılı verilerine göre Türkiye'nin en çok ihracat yapmış olduğu ilk 5 ülke; Almanya, Irak, İngiltere, İtalya ve Fransa'dır. Almanya'ya yapmış olduğumuz ihracat 2014 yılında 15,1 milyar USD olarak gerçekleşmiş, bu ülkeyi Irak 10,8 milyar USD, İngiltere 9,9 milyar USD, İtalya 7,1 miyar USD ve Fransa 6,4 milyar USD ile takip etmektedir. 

 

 

9.1.2016 00:00:00

Tüm Makaleler