Kaynaklar

Türkiye’nin En Çok İthal Ettiği Ürünler

Ülkemiz 2014 yılı verilerine ve 6 haneli GTİP numarası sınıflandırmasına göre en çok 99 numaralı GTİP sınıfında "başka yerde sınıflandırılmamış olan ürünler” 35 Milyar USD tutar ile en yüksek ithalatı yaptığımız sınıf olarak görünüyor.

Bu GTİP sınıfı altında en çok ithalat yaptığımız ülkeler ise 13 Milyar USD ile "Diğer Ülkeler” olarak belirtilen bütün ülkeleri kapsayan ülke listesinin dışındaki bir ülkeden, 12 Milyar USD ile Rusya’dan ve 8 Milyar USD ile İran’dan yapmışız.

İkinci en çok ithalat yaptığımız ürün grubu ise 271019 “Diğer yağlar ve müstahzarlar” grubudur, petrol ile ilgili bir sınıftır ve ithalat tutarı da 14 milyar olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü en fazla ithalat yaptığımız ürün grubu da 710812 “Altın işlenmemiş şekilde olanlar”grubudur.

Diğer mal grupları ile ilgili ithalat tutarları ekli listede belirtilmiştir. 

29.1.2016 00:00:00

Tüm Makaleler