Kaynaklar

Türkiye’nin En Çok İthalat Yaptığı Ülkeler

Dış ticaret eğitimlerinde katılımcılarımızın pazar araştırması ve istatistiklerini çok yönlü araştırabilme, doğru değerlendirebilme becerilerini  kazanmalarına önem vermekteyiz.  

Türkiye’nin 2014 yılı verileri göz önüne alındığında Türkiye’nin toplam ithalat tutarı 242 Milyar USD dır. Aynı yıl yaptığımız ihracat ise 157 Milyar USD olarak gerçekleşmiştir. İki tutar karşılaştırıldığında 84 Milyar USD lık bir dış ticaret açığımızın gerçekleştiği görülmektedir.

En fazla ithalat yaptığımız ülkeler ise 25 Milyar USD ile Rusya, 24 Milyar USD ile Çin, 22 Milyar USD ile Almanya, 13 Milyar USD ile “ diğer ülkeler “ ve 12 Milyar USD ile Amerika Birleşik Devletleridir.

En çok ithalat yaptığımız ülkeler ile ticaretimizi karşılıklı olarak değerlendirdiğimizde Rusya’dan 25 Milyar USD lık mal alırken karşılığında 5 Milyar USD kadar mal sattığımızdan dolayı Rusya ile olan ticaretimizde 20 Milyar USD lık bir açık bulunmaktadır.

Çin ile yaptığımız ticarette aynı karşılaştırmayı yaptığımızda 24 Milyar USD lik ithalatımıza karşılık 3 Milyar USD lık ihracat yaptığımızdan dolayı 21 Milyar USD lık bir açık görülmektedir.

Son olarak da Almanya ile ticaretimizi karşılaştırdığımızda 22 Milyar USD lık ithalatımıza karşılık 15 Milyar USD ihracatımız olduğundan diğerlerine oranla daha düşük olacak şekilde 7 Milyar USD lık bir dış ticaret açığı tespit edilmektedir.

29.1.2016 00:00:00

Tüm Makaleler