Gıda Sektörü

Doğal beslenmenin öneminin gittikçe arttığı dünyamızda doğal bitkiler, uluslararası piyasada birçok sektör için önemli bir hammadde konumuna gelmiştir. Özellikle sentetik ve kimyasal içerikli ilaçların, zararlarının ortaya çıkması, kullanılan kimyasalların kanserojen etkiye sahip olmaları ve bunun gibi birçok sebep insanoğlunu doğal bitkilere yönlendirmiş, böylelikle tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımında artış gözlemlenmiştir. Günümüzde bu bitkiler birçok alanda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sebeple tıbbi ve aromatik bitkilerin dünya genelinde büyük pazarları oluşmuştur.

Türkiye, bulunduğu coğrafik konumundan ötürü oldukça zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Tabii ortamında kendiliğinden yetişen bitkiler arasında aromatik ve tıbbi özellik taşıyan birçok bitki bulunur. Bu bitkilerden çok eski çağlardan beri baharat ve ilaç hammaddesi olarak yararlanıldığı bilinmektedir. Mısır, İran, Çin ve Hindistan bu bitkilerin ilk kullanıldığı yerlerdir. Türkiye’de bu bitkilerin ticaretinin uzun süredir yapılması dolayısıyla son dönemde sadece doğal yollardan toplanmasına değil kültüre alınıp tarla şartlarında üretilmesine de ağırlık verilmektedir. Böylelikle Türkiye’nin üretimi artmakta ve buna bağlı olarak hem yurtiçi tüketim hem de ihracat satışları ivme kazanmaktadır. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler, eski çağlardan beri alternatif tıp, sanayi, kozmetik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Günümüzde sentetik ve kimyasal ilaçların insan sağlığı üzerindeki yan etkileri nedeniyle, şifalı bitkilere olan talep artmıştır. Türkiye, coğrafi yapısı nedeniyle hem genetik çeşitlilik ve endemizm bakımından ve hem de birçok bitkinin gen merkezi konumunda olan bir ülkedir. Ayrıca, Türkiye, şifalı bitkiler ticaretinde dünyadaki en önemli ülkeler arasındadır.

Türkiye’nin tıbbi bitki ihracatının değeri, 2012–2016 yılları arasında %58 artarak 100 milyon ABD dolarından 158 milyon ABD dolarına yükselmiştir. Türkiye’de en çok ihraç edilen şifalı bitkiler kekik, defne yaprağı, kimyon ve anasondur. Türkiye dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeye tıbbi aromatik bitki ihracatı yapmaktadır.

Türkiye dünya kekik ihracatında birinci sırada yer almaktadır. İhraç edilen kekik türleri içerisinde İzmir kekiği (Origanum onites L.) en büyük paya sahiptir. Türkiye dünyada en önemli defne yaprağı ihracatçısı ülkedir ve dünya defne yaprağı gereksiniminin yaklaşık %90’ını karşılamaktadır. 

NOVO Trade, Türkiye tıbbi aromatik bitki ticareti ve ihracatının kalbi sayılan İzmir’de yerleşik bir firmadır. Pazara yakınlığı ve daha önce düzenlemiş olduğu eğitim danışmanlık faaliyetlerinden edindiği network ü kullanarak yurtdışındaki alıcıları Türkiye’den kaliteli ve işinin ehli tedarikçiler ile bir araya getirebilmektedir.