İhracatçılar İçin Lojistik Operasyon

Eğitimin Amacı:

İhracatta malların satıcıdan alıcıya teslimini düzenleyen ve tarafların masraf, risk ve sorumluluklarını belirleyen kurallara Teslim Şekilleri adı verilmektedir. Uluslararası kabul görmüş bu kuralları ve kuralların operasyonun bilmeden müşteriler ile ortak bir dil konuşabilmek mümkün değildir. Eğitimin bu bölümünde uluslararası ticaretin alfabesi sayılan bu temel kuralların ve lojistik operasyonun katılımcılara örnekler ile aktarılması amaçlanmaktadır. 

Eğitimin Hedef Kitlesi:

İşletmelerin her kademede uluslararası lojistik, taşıma, depolama, dağıtım, satış ve satış sonrası hizmetler süreçlerinde görev alanlar kişiler ile kariyerini lojistik sektöründe sürdürmek isteyen kişiler.

Eğitimin Süresi: 

2 gün ( 09.30 / 16.30 )

Eğitimin İçeriği: 

Dış Ticarette Teslim Şekilleri
 1. Incoterms 2010 Bülteni
 2. Teslim şekillerine göre tarafların sorumluluk ve risk paylaşımı
 3. Teslim şekline göre fiyat oluşturma çalışmaları
 4. Teslim şekline göre lojistik operasyon<
 5. Örnek Olay: 20 Adımda FOB Operasyon
 6. Sınıf Çalışması: DAP Operasyon Adımları

Dış Ticarette Lojistik Operasyon

 1. Deniz taşımasında armatör, acente, forwarder ayrımı
 2. Navlun teklifi alma ve örnek teklif incelemesi
 3. İhracat navlun teklifi ve lokal masraf analizi
 4. İthalat navlun teklifi ve lokal masraf analizi
 5. Taşıma sözleşmelerinin incelenmesi
 6. Taşıma sözleşmelerinde taşıyıcının yükümlülükleri
 7. Taşıma evraklarının incelenmesi ( b/l, cmr, awb )
 8. Örnek Olay: İzmir Liman Operasyon Resimleri
 9. Örnek Olay: Yurtdışı Liman Operasyon Videosu
Dış Ticarette Taşımacılık Yönetimi ve Sigorta Uygulamaları
 1. Taşımacılık modlarının operasyonel karşılaştırmas
 2. Kaza videoları “ Ürünlerin başına taşıma esnasında neler gelebilir?
 3. Risk türleri, sigorta çeşitleri
 4. Sigorta hasar süreçleri
 5. Taşıma sigortası
 6. Taşıma sigortası teminatları
 7. Dar teminat kasamı
 8. Tam ziya teminat kapsamı
 9. Geniş teminat kapsam
 10. Case study: Örnek hasar olayı ve ekspertiz raporunun incelenmesi