Hakkımızda

Novo Danışmanlık, 15 yıla yaklaşan danışmanlık ve eğitim tecrübesi ile Murat Odacı tarafından firmaların yapılarının ve personel yetkinlerinin değişen dünya şartlarına uyumlarını sağlamak ve firmaların ihracatını arttıran kalıcı çözümler geliştirmek amacı ile 

kurulmuştur.

Novo kelimesi Latincede, yeni, yenilemek, tazelemek, değiştirmek ve canlandırmak anlamlarına gelmektedir ve bizlerin misyonumuza sağladığı uyum açısından özellikle seçilmiştir. Novo Danışmanlık, artık sınırların kalktığı ve dünya ülkelerinin birbirine ticari açıdan daha çok yaklaştığı günümüzde, hem yurt içi hem de yurt dışı rekabet ile karşı karşıya kalan işletmelerin kârlılığını ve pazar bilgisini yeni yöntemler ile arttırmayı amaçlamaktadır.

Bu amaca ulaşmak için işletmelerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirilerek, ticari açıdan daha rekabetçi bir yapıya sahip olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca personellerine verilen eğitimler ile de kurulan rekabetçi yapının sürdürülebilir olması hedeflenmektedir.

Diş ticarete yeni başlayacak ya da var olan diş ticaretini daha da geliştirmek isteyen firmalara bunu mümkün kılacak şekilde NOVO tarafından bir diş ticaret sistemi kurulmaktadır. Bu sistem danışmanlarımız tarafından firma çalışanlarını ya da girişimcileri de dahil ederek işler hale getirilmektedir. Gerekli eğitimler verildikten sonra firma kendi çalışanları ile sistemi yürütebilir hale geldiğinde de danışmanlık süreci sona ermektedir.