İhracat Danışmanlığı

Günümüzde tüm işletmelerin yurt içindeki ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmek, pazar riskini bölerek minimize etmek, yeni siparişlerle atıl üretim kapasitesini değerlendirmek ve verimliliği arttırmak gibi amaçlar ile yönlendiği ihracat faaliyetlerinde daha başarılı sonuçlara ulaşmaları için geliştirdiğimiz İhracat Danışmanlığı Hizmeti ile KOBİ’ lere çeşitli alanlarda destek oluyoruz.

İhracatı hedefleyen veya var olan ihracatlarını daha sistemli bir şekilde yürüterek arttırmak isteyen işletmelere bu program kapsamında sunabileceğimiz hizmetler aşağıdaki içerikte olacaktır; 

 1. İhracat ile ilgili hedeflerin belirlenmesi
 2. Bu hedeflere ulaşabilecek şekilde planların yapılması 
 3. Planların uygulamaya geçirilmesi ve belirlenen dönemlerde denetim 
 4. Hedef pazarların tespit edilmesi için kapsamlı pazar araştırması
 5. Ürünle ilgili ithalat ihracat verilerinin incelenmesi 
 6. Uluslararası pazardaki talep ve rekabetin detaylı analizi
 7. Rakama dayalı hedef pazar tespiti ve bu çalışmaların bir sunum ya da rapor halinde sunulması
 8. Belirlenen hedef pazarlardaki potansiyel alıcıların belirlenmesi çalışması
 9. Potansiyel alıcılardan müşteri listelerinin oluşturulması 
 10. Potansiyel alıcıları firmanın onayına sunma
 11. Onaylanan firmaları seçilecek CRM yazılımına aktarma
 12. Firma tanıtım sunumunu hazırlama 
 13. Potansiyel alıcılar ile yazılı ve sözlü iletişime geçme
 14. Firmanın kendini, ürünlerini, güçlü yanlarını, tekliflerini potansiyel alıcıya aktarma
 15. Yapılan görüşmelerin tamamını CRM programına aktarma ve firmanın kontrolüne açma
 16. Potansiyel alıcılardan ilgili olanları ile yurtdışı ziyaret ve görüşme organizasyonu
 17. Potansiyel alıcılara verilen tekliflerin takibi ve CRM programı üzerinden raporlanması
 18. Ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi
 19. Satılan ürünlerin ödemeleri ile ilgili tahsilat risklerini minimize edecek önlemler hakkında firmayı yönlendirme
 20. Satılan ürünlerin teslim operasyonu sırasında INCOTERMS desteği
 21. Satılan ürünlerin lojistik operasyonu konusunda firmaya destek olma
 22. Satılan ürünlerin sevkiyat evraklarının taslaklarının her yüklemede kullanılabilecek şekilde hazırlanması  

Fayda:  

 1. Ana fayda firmanın diş ticaret yönetim sisteminin kurulup işler hale getirilmesi.
 2. Danışman ile işbirliği sonlandığında da firmanın işleri yönetebilir hale gelmesi.
 3. Diş ticaret ekibi kurulacağı zaman firmanın elinde yeni gelenlerin zaman kaybetmeden adapte ve oryante olmasını mümkün kılacak bir sistemin olması.
 4. Firma yöneticilerinin ihracat satış ile görevli çalışanlarının performansını denetleyebileceği bir sistemin olması.
 5. Firmanın elinde kendi ürünüyle ilgili tüm dünyanın ticaretini kapsayan detaylı bir raporun olması ve gerektiğinde yeni raporlar yapabilecek yetkinlikte olması.
 6. Hedef pazarların duyumlara göre değil rakamlara göre belirlenmiş olması.
 7. Firmanın elinde iletişime geçmeye hazır bir müşteri veritabaninin oluşmuş olması ve gerektiğinde bu veritabanina yeni firmalar ekleyecek şekilde müşteri bulma kaynaklarını öğrenmiş olmaları.
 8. CRM müşteri ilişkileri yönetimi siteminin oluşturulmuş ve işler hale getirilmiş olması
 9. CRM sistemi üzerinden firma yöneticilerinin aldıkları raporlarla çalışanlarının arama, teklif verme, teklif takibi gibi aktivitelerini açık bir şekilde izleyebiliyor olmaları
 10. Firmaya kazandırılacak yeni müşteriler ve satışlar. 
 11. Firma çalışanlarının işten ayrılması durumunda firmanın elinin kolunun bağlanmasını engelleyecek şekilde bütün bilginin firmada kalmasını sağlayacak
 12. CRM sisteminin kurulması. 
 13. Firmanın ismi, ürünleri ve teklifleri konusunda bir çok firmaya tanıtım yapılacak olması.