Otomotiv Sektörü

Türkiye, bulunduğu coğrafyada ileri düzeyde bir otomotiv sanayiini kurmuş olan tek ülkedir. Bu nedenle otomotiv yan sanayii hem Türkiye hem de Türkiye’de yatırım yapacak firmalar açısından stratejik önem taşımaktadır. 

Otomotiv Yan Sanayii, ülkemizde imalatına başlanan ihraç amaçlı araçların da katkısıyla teknoloji olarak çok ileri bir düzeye gelmiş ve uluslararası denetimlerde, gelişmiş batı ülkelerinde faaliyet gösteren OEM firmalarına yönelik üretim yapacak düzeye erişmiştir. Sektör ihracatının % 69’unun Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olarak gerçekleşir olması da, ulaşılan teknoloji düzeyinin bir göstergesidir. Otomotiv Yan Sanayii’nde faaliyet gösteren firmaların % 30’u uluslararası pazarlarda kabul gören kalite belgelerine ( ISO 9000, QS 9000, ISO 14000 vs.) sahiptir.

Otomotiv yan sanayiinde teknoloji yatırımları devam etmektedir. Sektör bu yapısı ile Türkiye’deki teknolojik gelişmenin de temelini oluşturmaktadır. Yan sanayii firmaları, artan tasarım, projelendirme ve geliştirme yükümlülükleri nedeniyle ve aldıkları lisanslarla ana sanayicilere paralel olarak teknolojiye, insan kaynaklarına, bilgiye ve kalite eğitimine daha fazla yatırım yapmaktadır.

Otomotiv yan sanayii ihracatı artarken, dış pazar sayısı da artış göstermektedir. İhracat yapılan dış pazar sayısı 150’yi geçmiştir. Otomotiv yan sanayii ihracatının yüzde 69’u Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olup, Avrupa ülkelerinin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 73’tür Bu durum, otomotiv yan sanayii’nin ulaştığı teknoloji ve rekabet gücünün önemli bir göstergesidir.

Otomotiv ana ve yan sanayi ihracatı 2015 yılında toplam ihracatın yaklaşık %15’ini oluşturmuştur. Otomotiv sektörü ihracatta sektör sıralamasında 2015 yılında da birinci sırada yer almıştır. Otomotiv ana ve yan sanayiinin toplam imalat sanayi içindeki payı yaklaşık %5 civarındadır. Otomotiv ana sanayinde 50.000, yan sanayiinde ise 200.000 olmak üzere yaklaşık 250.000 kişinin istihdam edildiği ve bu sayının dağıtım, pazarlama ve satış ağlarında çalışanları ile birlikte 400.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir.

NOVO Trade, otomotiv yedek parça üreticilerinden oluşan network ü bulunmaktadır. Bu sayede farklı ülkelerdeki toptancı ve distribütör firmaları Türkiye’den kaliteli ve hesaplı tedarikçiler ile bir araya getirerek karlılıklarını maksimize etmelerine yardımcı olmaktadır.